ZeybekUs fikri, bu internet sitesinin oluşturulmasından çok daha önceleri, zeybek kültürü ile ilgili bilinenlerin eleştirisinin yapılabilmesi, yeni bilgilerin ortaya çıkarılabilmesi için mümkün olan en objektif bakış açısının kullanılması, süregelen tartışmalara cesurca katılım sağlanması vb. pek çok amacın birleşiminden doğarak Sonay Ödemiş'in "Zeybek-Us" olarak isimlendirmesi ile ortaya çıktı.

"Zeybek-Us", yani "zeybek aklı" ya da "zeybek mantığı" yaklaşımı; zeybek kültürünün, "kişi olarak zeybek", "dans olarak zeybek" ve "müzik olarak zeybek" adı verilebilecek parçalarının bilinebilmesi için ilk şart olarak kabul edilmelidir. Bu parçaların hiçbiri, bütüne hitap eden bir anlam ifade edemez. Zaman zaman ciddiyetine güven duyulan internet sitelerinde "ZeYBeKuS" rumuzu ile Sonay Ödemiş tarafından yazılan yazılara; "-us- ekinin Yunanlıları övmek için eklendiği" ya da "sen kendini -ZeybekUstası- mı sanıyorsun birader?" türünden eleştiriler getirilmiş olsa da, nihayet bu adın seçilişinin altında yatanın açıklanabileceği bu internet sitesi hayata geçirilmiş bulunuyor. ZeybekUs'un mealini yeniden hatırlatalım!

Zeybek Us = Zeybek Mantığı

Yaşayan temsilcisinin bulunmadığı bir zeybek kültürünün, yalnızca dansları ve müzikleri ile anlaşılabilmesi imkânının olamayacağı çok açıktır. Bu yüzden ZeybekUs; yalnızca dansları ya da müzikleri, veyahut sadece zeybek kişiliği ile ilgili tek bir dala tutunmayıp, edinilen tüm bilgilerin mümkün olduğunca çok yorumcu ve farklı bakış açıları ile elden geçirilmesini -hatta ne kadar zıtlık ve tartışma varsa kâr olacağı düşüncesini amaç edinen bir yapıya sahiptir.

ZeybekUs için, her bilgi, her yorum ve her eleştiri değerlidir. Bu sitede zıtlıklara tepki, düşünce ile verilir, zıtlıkların yok edilmesi yerine sürdürülebilir olması hedeflenir. Elbette ki yorumlamak ve fikir sahibi olabilmek için, bilgi sahibi olmak ya da en azından olmaya çalışmak başlıca amaçtır. Bu internet sitesinin ekibi, bilgi ve fikir paylaşımını arttırmayı bir nebze de olsa başarabilirse kendilerini başarılı kabul eder.

İlk bakışta çevrimiçi ansiklopedi gibi görünen bir yapısı bulunsa da, okudukça fark edeceğiniz üzere, net ve uzlaşılmış olmadığı sürece pek çok tartışmanın sonlandırılmış olmamasına şaşmamalısınız. Bazen ise eldeki bilgiler ışığında site editörleri tarafından ulaşılan herhangi bir kanaat ifade edilmiştir. Bu tür kanaatlar yeni bulgular ile devamlı olarak güncellenir. Çünkü ZeybekUs, kesin doğruları servis eden ve aşçılar tarafından hazırlanılmış bir menü değil, herkesin kendi yemeğini yapabileceği bir mutfaktır. Herkes kendi ağız tadında menüler hazırlayabilir veya ortak beğeniler/kabuller de ortaya çıkabilir. Bu yüzden, bilgi ve soru saklamak ZeybekUs'ta olmaması ümit edilenlerin başında gelir. Edinilen bilgi hemen ve gereken hassasiyet ile paylaşılır. Zira bilgi, paylaşılmak ve kullanılmak içindir. Sorular ise merak için. Akla gelen soru, absürtlüğüne, kızdıracağı insan sayısına, tepki çekeceği ya da hoşnut bırakacağı kitleye aldırılmaksızın dillendirilir. Hatta bu sorular yeni tartışmaları alevlendirebilir ve seviyelerini koruyabilirse, ne mutlu!

Bu tartışma ve bilgi paylaşımı ortamının ZeybekUs Ailesi'ne katılanların da katkılarıyla büyüyüp genişlemesi dileğiyle...