Zeybek Dansları

Zeybek dansları, Anadolu’nun batı kesimi ve Ege Denizi’ne kıyısı olan yerleşim yerlerinde yaygın olarak icra edilen, çoğunlukla dans edenlerin birbirine temas etmeden ve kendine has bir üslup ile uygulanagelen bir dans türüdür. Bahsi geçen coğrafyada (istisnaî olarak Bitlis, Kastamonu, İstanbul vb) sergilenmesi gelenekselleşmiş olan bu dansı tanımak ve daha iyi anlayabilmek için geleneksel dans icrası ile icrâ düzenlerini farklı incelemelere tabi tutmak gerekir.