ZeybekUs Akademi, zeybek danslarına gönül veren ve layıkıyla aldığı eğitimlerinin sonunda geniş bir repertuvar ile gösteri yapmaya hazır katılımcılar ile doludur.

Akademi'nin zeybek halkasına katılan herkes; 5. Kura başlar başlamaz yeni projeler üretmeye ve 4. Kura başlar başlamaz ise ZeybekUs Halka Gösteri Topluluğu'nda aktif olarak görev almaya hak kazanırlar.

Katılımcılarımız tarafından üretilen ve sergilenen hiçbir projeye herhangi bir sınırlama getirilmez. Bu projeler isteğe göre; geleneksel uygulamalar ya da gelenekselden türetilmiş çağdaş yaratımlar olabilirler. Projelerin müzik, kıyafet ve konu seçimleri ile uygulama biçimleri tamamen katılımcılarımıza aittir. Zaman zaman gösteri dünyasındaki ihtiyacı karşılamak üzere küçük ya da büyük çaplı ısmarlama gösteriler için de aynı yol izlenir. Projelerimizin telifleri için gerekli önlemler ise hukuk büromuz tarafından alınmaktadır.

ZeybekUs Halka Gösteri Topluluğu, gelişimleri ZeybekUs Akademi tarafından izlenen katılımcılarımız tarafından üretilen ve uygulanan tüm projeler belirli bir bütçe karşılığı sergilemektedir. Bütçe karşılığında gösteri yapılmakta olmasına rağmen, ZeybekUs Halk Gösteri Topluluğu hiçbir siyasi partinin ya da alenen siyasi duruşu belli olan hiçbir kuruluşun etkinliklerinde yer almamaktadır. Ayrıca gösterilerin sergileneceği platformlar hususunda da hassasiyet gösterilmektedir.

Gösterilerimiz karşılığında elde edilen gelirler, kur sistemimize dayanan, adaletli bir pay oranları ile etkin olarak görev alan tüm katılımcılar arasında paylaştırılır. Aynı zamanda gösterilerden elde edilen gelirler ile de ZeybekUs Akademi'nin genel bütçesine katkı sağlanmış olmaktadır.

Diyarbakır Turnesi

Projeler

Tarabya Zeybeği: Seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor

Ağırdan-1 : Kadıoğlu Zeybeği, Karaali Koşması ve Zeybeği, Sebai Zeybeği, Kocaarap Zeybeği